Parafialny Zespół Caritas w naszej Parafii

Zgodnie ze Statutem głównym zadaniem Caritasu jest mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Tak też pojmują swoją rolę członkinie Zespołu organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia i podejmując starania o własną formację duchową. Wiele zadań powtarzanych z roku na rok stało się już tradycją. Taki charakter mają np.: uroczyste „opłatki", wielkanocne Jajko", dzień chorego, pielgrzymki do różnych sanktuariów dla chorych, samotnych i niepełnosprawnych, odwiedziny pielgrzymów. Od lat z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowywane i przekazywane są paczki z artykułami spożywczymi dla rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli są osoby dysponujące wolnym czasem, a chcące go zagospodarować poświęcając się pracy charytatywnej to zapraszamy do współpracy.
caritas caritas
Wszystkie dane osobowe umieszczone są za zgodą osób zainteresowanych lub na mocy prawa. ©2023 Parafia Miłosierdzia Bożego w Grudnej Górnej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: micha.ogorek@op.pl