Ogłoszenia Duszpasterskie
IV Niedziela Wielkanocy - 21.04.2024r.

1. IV Niedziela Wielkanocy – Niedziela Dobrego Pasterza Światowy Dzień modlitw o powołania Kapłańskie i zakonne i zarazem rozpoczęcie tygodnia modlitw o powołania do służby w kościele. Msze św. o godz. 8:00 o godz.10:30 i o godz. 15:00. Składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg Zapłać!

2. We Wtorek Uroczystość św. Wojciecha.

3. We środę rocznica poświęcenia naszego kościoła Parafialnego dziękujemy Panu Bogu za to miejsce szczególnie ważne w perspektywie życia wiecznego. Jest też okazja zapytać się czy chętnie tutaj przybywamy, modlimy się i chcemy uczestniczyć we Mszy św. Szczególnie w niedzielę, która jest naszym obowiązkiem pod grzechem Ciężkim i tylko choroba czy też coś innego poważnego może nas od tego obowiązku usprawiedliwić. … A  w dni powszednie? Często na Mszy św. jest zaledwie kilka osób i to najczęściej te same. Czy my nie mamy za co Panu Bogu dziękować i o co Go Prosić. 

4. We Czwartek tradycyjnie procesja i błogosławieństwo pól  w święto św. Marka Ewangelisty. Procesja tradycyjnie rozpocznie się przy kapliczce na Kujawach o godz. 17:15 – tam każdy z nas dotrze i po modlitwach procesja w stronę kościoła W kościele bezpośrednio po Procesji Msza św.

5. W Piątek na Mszy św. spotkanie dzieci przygotowującymi się do I spowiedzi i Komunii Świętej wraz z rodzicami

6. Następna Niedziela to Niedziela Modlitw za kierowców oraz Dzień Męczeństwa Duchowieństwa w czasie II Wojny Światowej. 

7. Składam serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w ostatnim czasie sprzątają kościół i  przyozdobili kwiatami oraz wykosili trawę wokół kościoła.

8. Zachęcam do zakupienia i czytania prasy katolickiej w celu pogłębiania wiary i wiedzy religijnej. 

Na nadchodzący tydzień wszystkim Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz!

Wszystkie dane osobowe umieszczone są za zgodą osób zainteresowanych lub na mocy prawa. ©2024 Parafia Miłosierdzia Bożego w Grudnej Górnej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: micha.ogorek@op.pl